Oferta


PRACE PROJEKTOWE WIELOBRANŻOWE I TECHNOLOGICZNE
 • Prace przedprojektowe – studia wykonalności, koncepcja wstępna obiektu lub instalacji, wizualizacja, przygotowanie danych do projektowania;
 • Projekty budowlane – projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlane wraz ze zbiorem odpisów uzgodnień i pozwoleń nie zbędnych do wydania pozwolenia na budowę;
 • Projekty podstawowe – projekt budowlany, projekt technologiczny, założenia realizacji;
 • Projekty wykonawcze –  uszczegółowienie projektu budowlanego lub podstawowego;
 • Projekty techniczne konstrukcji wsporczych  i urządzeń nietypowych;
 • Dokumentacja powykonawcza obiektu instalacji.NADZORY AUTORSKIE PROJEKTÓW
 • Nadzór autorski jest usługą polegającej na kontrolowaniu przez jednostkę projektową zgodności realizacji danego obiektu budowlanego z opracowaną dokumentacją projektową. Usługa realizowana jest na odrębne zlecenie Inwestora.
 • W ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant:
  • dokonuje kontroli zgodność realizacji inwestycji z dokumentacją projektową,
  • udziela wyjaśnień i odpowiada na wszelkie wątpliwości wykonawcy robót budowlanych związane z zapisami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,
  • w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowej, uzgadnia i adaptuje zmiany.OPINIE I EKSPERTYZY TECHNICZNE

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego instalacji i jej obiektów wydana na podstawie jej wizji lokalnej, dostępnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji.

Ekspertyza techniczna jest również opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego instalacji i jej obiektów rozszerzoną o szczegółowe badania techniczne i laboratoryjne. Ekspertyza techniczna wykonywana jest w przypadku potrzeby zmian parametrów technicznych instalacji (tj. zwiększenia lub zmniejszenia wydajności, rozbudowy), zmian funkcji i przeznaczenia instalacji, oceny stanu technicznego obiektu budowlanego itp.
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu obiektów budownictwa przemysłowego, w tym budowli i konstrukcji inżynierskich, tj.:
 • Budynki i hale produkcyjne, magazynowe;
 • Wiaty rozładowcze;
 • Wieże przesypowe;
 • Konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych tj. przenośników, rębaków, przesiewaczy i separatorów;
 • Silosy, zbiorniki, zasobniki, bunkry;
 • Kanały i tunele przemysłowe;
 • Układy nośne technologicznych obiektów liniowych;
 • Place składowe i manewrowe.BRANŻA TECHNOLOGICZNA

Oferujemy projekty kompletnych linii transportu ciągłego urządzeniami mechanicznymi dla materiałów sypkich:
 • węgiel
 • paliwa alternatywne dla dużych jednostek energetycznych(biomasa, fluff)
 • żużel mokry
 • mieszaniny żużlowo-popiołowe
 • wapno
 • gips syntetyczny(z instalacji REA)

Ponadto projektujemy samodzielne węzły funkcjonalne w/w linii tj.:
 • Rozdrabniania biomasy
 • Systemy rozładunku dostaw samochodowych i kolejowych - stacje rozładunku:
  • pojazdów samorozładowczych typu wywrotka;
  • pojazdów samorozładowczych typu „Walking floor”;
  • samowyładowczych wagonów kolejowych np. typu Talbot;
  • kontenerów typu Innofreight stacjonarny.

 • Stacje rozładunku posiadają niezbędne instalacje pomocnicze, jak odpylanie i system suchego zamgławiania komór rozładowczych.

 • Transport ciągły materiałów sypkich przy zastosowaniu przenośników taśmowych nieckowych, przenośników taśmowych ze wspomaganiem powietrznym, przenośników zgarniakowych i ślimakowych;
 • Węzły separacji (np. separacja ferromagnetyczna i nadgabarytowa);
 • Magazynowanie materiałów np. silosy, zbiorniki, wiaty magazynowe;
 • Rozładunek magazynów oraz rozliczenia masowe prowadzimy przy zastosowaniu takich urządzeń jak: 
  • wygarniacze ślimakowe o regulowanej strudze wygarniania;
  • ramię wygarniające w dnie z centralnym wysypem materiału;
  • wagi przenośnikowe oraz punkt pobierania próbek do rozliczeń masowych.BRANŻA MECHANICZNA
Wykonujemy projekty techniczne urządzeń transportowych dedykowanych do określonego gatunku materiału transportowanego:
 • przenośniki taśmowe-nieckowe
 • przenośniki zgarniakowe- poziome i pionowe
 • zasuwy płaskie procesowe
 • przesypy
Copyright 2012 by MHC Engineering Sp. z o.o.
Realizacja: Bizzit.pl - Marketing szeptany, Pozycjonowanie stron - Mistrz Polski
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij okno.

Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka cookies serwisu.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.