O firmie


Profil działalności MHC Engineering Sp. z o. o., od początku istnienia, powiązany jest z takimi gałęziami przemysłu jak:
 • przemysł materiałów budowlanych (cement, wapno, gips itp.)
 • energetyka
 • paliwa stałe konwencjonalne i alternatywne
 • odpady (żużel)i dodatki (sorbent)


Historia naszej działalności na polskim rynku rozpoczyna się w roku 2006, gdy inżynierowie naszej firmy, pod szyldem WTW Engineering Sp. z o. o., wzięli udział w projekcie „Instalacji przygotowania i transportu biomasy do przedpaleniska kotła OP-150 (K11) w Elektrowni Stalowa Wola”.


W latach 2007-2008, ci sami inżynierowie, doprowadzili do powstania, z kolejnym sukcesem, „Instalacji wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (biomasy) na terenie Elektrociepłowni Białystok S.A.Od połowy 2008 roku kontynuujemy działalność jako nowo otwarty oddział niemieckiej firmy MHC Engineering GmbH z Kolonii. Od tego momentu aż do końca 2009 roku firma prowadzi kilka kontraktów, z których dwa najważniejsze to kompleksowe projektowanie i nadzór autorski dla zadań:
 • Instalacja współspalania biomasy w bloku BC-1 w Elektrociepłowni Wrocław. Budowa instalacji rozładunku i magazynowania biomasy w Porcie EC Wrocław” – Zadanie B
 • Instalacja współspalania biomasy w bloku BC-1 w Elektrociepłowni Wrocław. Instalacji transportu biomasy z Portu EC Wrocław na teren główny EC Wrocław” – Zadanie C.


Po zrealizowaniu ww. projektów, w 2010 roku nasz oddział zostaje  przekształcony w odrębną spółkę, zajmującą się kompleksowym projektowaniem systemów transportu materiałów sypkich dla przemysłu.Do najważniejszych kontraktów zrealizowanych przez MHC Engineering Sp. z o. o. w kolejnych latach należą:

ROK 2010:
 • Wykonanie projektu podstawowego, wykonawczego i dokumentacji powykonawczej dla „Instalacji waloryzacji mieszaniny żużlowo-popiołowej na terenie składowiska odpadów paleniskowych w Kamieniu k. Długołęki”. Klient: RENEVIS Sp. z o. o.

ROK 2011:
 • Projekt wykonawczy oraz wykonanie i dostawa 2 silosów stalowych o poj. 200m³ wraz z konstrukcją wsporczą i pomostami obsługowymi dla zadania: „Kocioł Fluidalny OFz-201 wraz urządzeniami pomocniczymi oraz Układem Składowania i Podawania Biomasy w El. Jaworzno III – Elektrownia II”. Klient: Rafako SA
 • Projekt techniczny, wykonanie i dostawa przenośników taśmowych i przesypów dla zadania „Discharge from Bottom Ash Bins Power Plant “KOSTOLAC” in Serbia”. Klient: Clyde Bergemann Materials Handling Doncaster/England
 • Projekt podstawowy zamienny „Instalacji podawania biomasy dla zadania „Rozbudowa kotła OP-150, K10, do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła w Elektrowni Stalowa Wola”, Klient: Transsystem SA.

ROK 2012:
 • Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowej o wadze 142 T wraz z opinią techniczną. Klient: Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji stalowej stacji przesypowej biomasy B2 w związku z przebudową drogi, Klient: ZEC Service Sp. z o.o.
 • Projekty techniczne konstrukcji, projekt wykonawczy oraz nadzór autorski „Instalacji podawania biomasy dla zadania „Rozbudowa kotła OP-150, K10, do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła w Elektrowni Stalowa Wola”. Klient: RAFAKO SA.
Copyright 2012 by MHC Engineering Sp. z o.o.
Realizacja: Bizzit.pl - Marketing szeptany, Pozycjonowanie stron - Mistrz Polski
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij okno.

Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka cookies serwisu.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.