Kompleksowa instalacja do peletyzacji biomasy

dodano przez admin

kategorie: [ Wielobranżowy ] [ Mechaniczny ] [ Koncepcyjny ] [ Analizy, ekspertyzy ]

Kompleksowa instalacja do peletyzacji biomasy
Na zamówienie klienta z dalekiego wschodu został wykonany projekt koncepcyjny kompleksowej instalacji do peletyzacji biomasy.


W koncepcji przewidziano dwie linie. Pierwsza linia produkuje standardowy pelet z biomasy agro, druga linia rozszerzona jest o węzeł toryfikacji biomasy.
(Proces toryfikacji polega na termochemicznej obróbce surowca w temperaturze 250-300°C, bez dostępu tlenu przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu. W procesie tym z biomasy uwalniana pewna ilość części lotnych).  Po uzyskaniu toryfikatu należy poddać materiał peletyzacji do celów transportowych.W instalacji są realizowane następujące funkcje procesowe:
 • przyjęcie dostaw samochodowych słomy sprasowanej w kostki o wymiarach 1,2x2,4x0,8m; przed przyjęciem do przetwarzania badane będą waga i wilgotność każdej dostawy,
 • magazynowanie podręczne słomy dla zachowania ciągłości produkcji w czasie braku dostaw,
 • przygotowanie sieczki 0 – 80 mm,
 • separację powietrzną piasku, kamieni i części metalowych, plastików etc.
 • rozdrobnienie procesowe sieczki 0 – 5 mm,
 • suszenie sieczki o wilgotności 30%,
 • toryfikacja,
 • rozdrabnianie 0 – 0,5 mm,
 • prasowanie pelet i chłodzenie,
 • magazynowanie pelet ,
 • załadunek pojazdów dostarczających pelety do Kogeneracji,
 • transport wewnętrzny ciągły i magazynowanie operacyjne dla wyrównania nierównomierności wydajnościowej przepływu surowców.


Założenia:

Słoma zbożowa – żytnia i pszenna, będzie pozyskiwana od okolicznych rolników. Dostawa na teren instalacji będzie prowadzona środkami transportu kołowego po uprzednim zgęszczeniu przez dostawce w formę kostek o wymiarach 0,8 x 1,20 x 2,4m.

Na tym etapie prac projektowych nie przewiduje się dostawy słomy w stanie luźnym bądź w belach.
Każdy pojazd będzie ważony na wadze samochodowej, a po zaważeniu będzie badana  ręcznie wilgotność „każdej” kostki.


Rozładunek pojazdów będzie prowadzony zależnie od wilgotności dostawy i tak:
 • słoma o wilgotności poniżej 17% będzie podawana bezpośrednio do produkcji,
 • słoma o wilgotności powyżej 17% będzie podawana do magazynu,


Organizator dostaw słomy do instalacji będzie preferował dostawców oferujących słomę przesuszoną zarówno związaną sznurkiem jak i ofoliowaną.
Zakłada się że udział słomy nieprzesuszonej w ogólnej ilości surowca wyniesie  max.30%.Za budową zakładu toryfikacji przemawiają poniższe zalety:
 1. Wysoka podatność przemiałowa
 2. Wysoka wartość opałowa (13-18,5 GJ/m3)
 3. Paliwo jednorodne
 4. Właściwości hydrofobowe
 5. Odporność na zmiany biologiczne
 6. Technologia może być stosowana do wszystkich rodzajów biomasy włóknistej
 7. Możliwość transportu na duże odległości

« Nowsze - Projekt techniczny, wykonanie i dostawa przenośników taśmowych i przesypówInstalacja do rozładunku, magazynowanie i transport biomasy nieprzetworzonej - Starsze »
Copyright 2012 by MHC Engineering Sp. z o.o.
Realizacja: Bizzit.pl - Marketing szeptany, Pozycjonowanie stron - Mistrz Polski
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij okno.

Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka cookies serwisu.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.