Instalacja na składowisku odpadów paleniskowych w Kamieniu

dodano przez admin

Instalacja na składowisku odpadów paleniskowych w Kamieniu
data:    7 grudzień 2011 r.

nazwa:    Instalacja waloryzacji mieszaniny żużlowo-popiołowej na terenie składowiska odpadów paleniskowych w Kamieniu k.Długołęki

miejsce:     Kamień gm.DługołękaMHC w ramach zadania wykonano projekt podstawowy, wykonawczy i powykonawczy branży technologicznej i budowlano-konstrukcyjnej. Wykonane także zostały projekty techniczne urządzeń nietypowych.

Właścicielem  Instalacji Waloryzacji mieszaniny popiołowo-żużlowej w Kamieniu gm. Długołęka jest firma Renevis Sp. z o.o.


Mieszanina popiołowo-żużlowa jest produktem ubocznym spalania węgla w elektrowniach. Składowanie odpadu jest kosztowne oraz powoduje wzrost negatywnego efektu środowiskowego. Aby ograniczyć niekorzystne oddziaływanie odpadu, została opracowana technologia przekształcania mieszaniny popiołowo-żużlowej w produkt równoważny popiołowi lotnemu nawiązując do normy EN-450-1.

Wg wyżej wspomnianej normy  60% popiołu posiada uziarnienie poniżej 45µm oraz wilgotność pomiędzy 0,6 a 0,7%. Atutem procesu jest to że może być on prowadzony 
w systemie automatycznym, ograniczając tym samym ilość potrzebnego personelu do obsługi instalacji.Dane procesowe:
Zapotrzebowanie mieszaniny popiołowo-żużlowej na wejściu do rurosuszarki ca. 30[t/h]
Wilgotność mieszaniny popiołowo-żużlowej max 18[%]
Gęstość nasypowa mieszaniny popiołowo-żużlowej 1[t/m3]
Gęstość nasypowa popiołu lotnego 0,45[t/m3]
Gęstośc usypowa popiołu lotnego podczas składowania 0,8 [t/m3]
Powierzchnia zabudowy instalacji ca.1863[m2]
 
Zużycie mediów:
Moc cieplna wytwornicy spalin 7[MW]
Zakres temperatur generowanych przez wytwornice 250 – 850[oC]
Moc zainstalowana urządzeń 705[kW]
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze ca. 23[m3/min] przy 7[bar]Kamień - waloryzacja popiołów W instalacji rozróżniamy węzły:
  • Rozładunku i przesiewania mieszaniny popiołowo-żużlowej,
  • Buforowania i podawania mieszaniny popiołowo-żużlowej do rurosuszarki
  • Suszenia
  • Separacji
  • Odprowadzenia spalin
  • Magazynowania produktu gotowegoRozładunek i przesiewanie mieszaniny popiołowo-żużlowej

Stacja rozładunku pojazdów z żużlem wyposażona jest w przesiewacz, który zabezpiecza instalację przed przyjęciem  niepożądanych elementów zbrylonych żużla oraz wszelkiego rodzaju odpadów obcych.

Kamień - rozładunek popiołu, przenośnik dwutaśmowy

Kamień - rozładunek popiołu


Buforowanie i podawanie mieszaniny popiołowo-żużlowej do rurosuszarki

W związku z tym, że proces jest prowadzony 24h/dobę ,należy zapewnić wymaganą ilość surowca dla ciągłej pracy rurosuszarki. W tym celu zastosowano silos buforowo-dozujący.

Kamień - dozowanie popiołu


Suszenie
Proces suszenia mieszaniny popiołowo-żużlowej jest realizowany dzięki dostarczeniu do rurosuszarki gorących spalin o odpowiedniej temperaturze oraz prędkości przepływu spalin. Przepływ spalin jest regulowany wentylatorem spalin. Po otrzymaniu wymaganej temperatury i prędkości spalin podawany jest surowiec, który jest unoszony ku górze. Następnie mieszanina popiołowo-żużlowa jest rozdrabniana.


Separacja
W najwyższej części rurosuszarki znajduje się separator który popiół lotny kieruje do cyklona a odpad na zbiornik odpadu.


Odprowadzenie spalin
Drobniejsze frakcje mieszaniny popiołowo-żużlowo-spalinowej kierowane na filtr workowy. Następuje tam oddzielenia spalin od drobnych cząstek produktu.

Kamień - magazynowanie, odprowadzenie spalin


Magazynowanie produktu gotowego

Popiół spod cyklona i filtra jest magazynowany w silosie produktu gotowego zgodnie z EN-450-1. Produkcję popiołu lotnego należy prowadzić przy dodatniej temperaturze powietrza

« Nowsze - Projekt techniczny, wykonanie i dostawa przenośników taśmowych i przesypówInstalacja rozładunku i magazynowania biomasy oraz instalacja transportu biomasy - Elektrociepłownia Wrocław - Starsze »
Copyright 2012 by MHC Engineering Sp. z o.o.
Realizacja: Bizzit.pl - Marketing szeptany, Pozycjonowanie stron - Mistrz Polski
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij okno.

Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka cookies serwisu.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.